Histopatologia

Wiele chorób skórnych daje podobne objawy i ma zbliżoną morfologię. W  celu postawienia dokładnego rozpoznania, a tym samym zastosowania odpowiedniego leczenia, konieczne bywa przeprowadzenie badania histopatologicznego. Pobrany od pacjenta drobny fragment zmiany skórnej, po specjalnej obróbce, poddawany jest badaniu pod mikroskopem.

Badanie zmian skórnych jest przeprowadzane przez doświadczonego patomorfologa.