Dermatoskopia i wideodermatoskopia

Na świecie, a także w Polsce, notuje się coraz większą liczbę zachorowań na czerniaka oraz inne nowotwory skóry. Kluczową rolę w walce z nimi odgrywa diagnostyka wczesnych postaci nowotworu. Szybka diagnoza umożliwia bowiem nie tylko usunięcie i zbadanie podejrzanej zmiany lecz również wyleczenie pacjenta.

Wprowadzenie dermatoskopii spowodowało ogromny postęp w dziedzinie diagnostyki przedoperacyjnej nowotworów skóry i innych zmian skórnych. Przy użyciu dermatoskopu – przenośnego, specjalnie skonstruowanego mikroskopu – lekarz dermatolog może oglądać i oceniać je w powiększeniu od 10 do 60 razy.

Jeszcze większą dokładność zapewnia wideodermatoskopia, dająca możliwość nawet 100-krotnego powiększenia obrazu diagnozowanej zmiany. Badanie znacznie zwiększa precyzję oceny i diagnostyki znamion barwnikowych, umożliwiając jednocześnie trafniejsze różnicowanie z innymi, podobnie wyglądającymi zmianami skórnymi.
Wideodermatoskopia pozwala na szybki skan skóry pacjenta oraz archiwizację obrazu w celu porównywania go w różnych odstępach czasu.

Dermatoskopia i wideodermatoskopia to badania niebolesne i niewymagające wcześniejszego przygotowania pacjenta.